Odvetniška pisarna Zakonjšek, d.o.o.

Kontaktni podatki

Odvetniška pisarna Zakonjšek in Zakonjšek, d.o.o.
Mala ulica 5
1000 Ljubljana

telefon +386 (0)1 234 03 22
fax +386 (0)1 234 03 30
mobilni +386 (0)31 638 006
mail info@zakonjsek.si
jasna.zakonjsek@zakonjsek.si
emil.zakonjsek@zakonjsek.si

Odvetniška zbornica Slovenije: www.odv-zb.si

ID št. za DDV: SI81074077
Mat. št.: 6163947000

Vpisana v sodni register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani,

Srg 2012/20431. Osnovni kapital družbe je 7.500,00 EUR.

Poslovni račun: SI56 0222 2025 9929 984,
odprt pri NLB d.d.